Μυοκτονίες

Η οικογένεια των ποντικών, η οποία περιλαμβάνει περίπου πεντακόσια διαφορετικά είδη, ανήκει στην τάξη των τρωκτικών. 

Η παρουσία των ποντικών σε επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς χώρους κρίνεται επικίνδυνη για τη ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι  αποτελούν φορείς και μεταδότες πολλών παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι προκαλούν στον άνθρωπο θανατηφόρες ασθένειες.

Πιο συγκεκριμένα, οι ποντικοί είναι φορείς επικίνδυνων ασθενειών όπως σαλμονέλα, λεπτοσπείρωση, πανώλη, τύφος, τριχίνωση κ.α.. Το Μεσαίωνα, ο βάκιλος της πανώλης, ο οποίος μεταδίδεται στους ανθρώπους κυρίως μέσω των αρουραίων (Rattus rattus) θέρισε τον πληθυσμό πολλών Ευρωπαϊκών πόλεων, προκαλώντας εκατομμύρια θανάτους.

Για την καταπολέμηση των τρωκτικών, αλλά και τη θωράκιση ενός χώρου από πιθανή εισβολή τους, χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους, οι οποίες  εφαρμόζονται είτε μεμονωμένα, είτε εναλλακτικά η μία προς την άλλη, είτε σε συνδυασμό τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτές οι μέθοδοι κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Πρόληψη

Χημική καταπολέμηση

Μηχανική καταπολέμηση

Ηλεκτρονική καταπολέμηση

Βιολογική καταπολέμηση

Μία από τις συνηθέστερες μεθόδους καταπολέμησης των τρωκτικών είναι η χημική, κατά την οποία χρησιμοποιούνται διάφορα δολώματα, τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες τοποθετημένες κατάλληλα σε δολωματικούς σταθμούς. 

Απεντομώσεις

Με τον όρο απεντόμωση, περιγράφεται η μέθοδος που ακολουθείται για την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων, αλλά και άλλων αρθροπόδων που θεωρούνται παράσιτα. Η επιλογή της μεθόδου που θα εφαρμοστεί, εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν το είδος της προσβολής, το χώρο και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Για την θωράκιση ενός χώρου από επιβλαβή έντομα, αλλά και την καταπολέμηση τους, συνιστώνται μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά.

Προληπτικά μέτρα

Τα προληπτικά μέτρα αφορούν κυρίως την πρόληψη και την προστασία του χώρου με φυσικά μέσα όπως καθαριότητα, κλείσιμο κενών κάτω από τις πόρτες και άλλες εισόδους, απόρριψη απορριμμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτός του κτιρίου.

Η εταιρεία μας, πριν αλλά και μετά από κάθε εφαρμογή, διενεργεί περιήγηση στον χώρο σας και σας προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες, που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη θωράκιση του.

Κατασταλτικά μέσα

1. Χημικές μέθοδοι

Κατά την εφαρμογή χημικών μεθόδων χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα φάρμακα, εγκεκριμένα για απεντομώσεις σε χώρους τροφίμων, οικίες και γενικά κατοικημένους χώρους. Τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φάρμακα, είναι εύχρηστα και άοσμα, καταπολεμούν άμεσα όλα τα είδη εντόμων και είναι ασφαλή για τους ανθρώπους και τα ζώα. Δεν είναι τοξικά για το περιβάλλον και τον άνθρωπο και έτσι επιτρέπεται η χρήση του χώρου μετά από την κάθε εφαρμογή. Ο ψεκασμός γίνεται είτε με ειδικούς ψεκαστήρες χαμηλής πιέσεως, είτε με ηλεκτρικούς νεφελοψεκαστήρες, είτε με νεφελοποιητές χώρου για ατμοσφαιρική εφαρμογή.

2. Μέθοδος Εμβολιασμού με σκευάσματα τύπου γέλης ( Gel )

Είναι μια μέθοδος σύγχρονη, κατά την οποία δολώνουμε τα μέρη που συχνάζουν τα εκάστοτε έντομα, καθώς και τις περιοχές που δεν μπορούμε να ψεκάσουμε με εντομοκτόνα. Τα δολώματα είναι αρκετά ελκυστικά και έχουν μεγάλο διάστημα δραστικότητας. Τα εν λόγω σκευάσματα με τις δραστικές ουσίες δεν έρχονται σε επαφή με εμπορεύματα, ούτε και με επιφάνειες, όπως συμβαίνει με τους ψεκασμούς και έτσι αποφεύγεται η πιθανότητα αλλοίωσης τους.  

3. Οικολογικές Μέθοδοι

Σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους, στους οποίους δεν ενδείκνυται η χρήση χημικών, τοποθετούνται ελκυστικά δολώματα σε κολλώδεις επιφάνειες, τα οποία φέρουν φερομόνες. Έτσι τα εκάστοτε έντομα, που έλκονται από τα δολώματα, έρχονται σε επαφή με την κόλλα και μην μπορώντας να φύγουν εξολοθρεύονται. Διατίθενται επίσης και κάποιες ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες είτε προσελκύουν και εγκλωβίζουν τα έντομα με συνέπεια τον θάνατό τους, είτε τα απωθούν από τον χώρο.

 

Απολυμάνσεις

Ο όρος απολύμανση περιγράφει μια διαδικασία που εξαλείφει από αντικείμενα, πολλούς ή όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια, μύκητες, ιούς και πρωτόζωα, με εξαίρεση τους βακτηριακούς σπόρους. Με την εφαρμογή αυτή, ελαχιστοποιείται η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, καθώς εξασφαλίζονται συνθήκες απόλυτης καθαριότητας. Η απολύμανση σε χώρους όπως νοσοκομεία, κλινικές, εστιατόρια, café, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ξενοδοχεία κ.α.  είναι υποχρεωτική από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι απολυμάνσεις διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία εξαρτώνται από την περιοχή, το μέγεθος του κτιρίου, την εποχή καθώς και άλλους παράγοντες. Τα υψηλής ποιότητας απολυμαντικά, που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας, καθώς και η τεχνογνωσία του επιστημονικού προσωπικού, που εφαρμόζει τις απολυμάνσεις, διασφαλίζουν την πλήρη μικροβιολογική αποστείρωση. Επιπλέον, τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον και δεν βλάπτουν τους ανθρώπους, τα κατοικίδια και τα φυτά, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά, μη διαβρωτικά και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων). Η εφαρμογή συμμορφώνεται πλήρως με την Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001).